جلسه بررسی امور آستان امامزادهگان خلیل و ابراهیم”ع”

جلسه بررسی مسائل جاری امامزادگان خلیل و ابراهیم روستای طارند با حضور امام جمعه پیشوا برگزار شد.

حضور رئیس آبفای جنوبشرق استان تهران در دفتر امام جمعه پیشوا

مهندس کارگری رئیس آبفای جنوبشرق استان تهران به دیدار حجت الاسلام باقری آمد

حضور حجت الاسلام سیاح در پیشوا و دیدار با امام جمعه

حجت الاسلام والمسلمین محمود سیاح، مسئول دفتر شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان تهران صبح روز یکشنبه جهت دیدار با حجت الاسلام باقری در دفتر امام جمعه پیشوا حضور یافت.